Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không có loại

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không có loại

 • A. Guanin (G).
 • B. Uraxin (U).
 • C. Ađênin (A)
 • D. Timin (T).

Giải đáp

Đáp án đúng là D

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN, chỉ có uraxin (U) là nucleotit loại pyrimidin, còn lại guanin (G), ađênin (A) và timin (T) là nucleotit loại purine. Do đó, đáp án đúng là D.

Giải thích chi tiết hơn:

 • Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên axit nucleic. Mỗi nucleotit bao gồm 3 thành phần:
  • Một phân tử đường 5-cacbon, thường là đường riboza trong RNA và đường deoxyribose trong DNA.
  • Một nhóm photphat.
  • Một bazơ nitơ.
 • Có 4 loại bazơ nitơ tham gia cấu tạo nên nucleotit: ađênin (A), guanin (G), timin (T) và uraxin (U).
 • Trong RNA, chỉ có uraxin (U) là nucleotit loại pyrimidin, còn lại guanin (G), ađênin (A) và timin (T) là nucleotit loại purine.
 • Do đó, trong các loại nucleotit tham gia cấu tạo nên ARN, không có loại timin (T).

Vậy, đáp án đúng là D.

>>  [Giải đáp] Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *