Một người phụ nữ tài năng và đầy quyền lực. Bà là vị nữ chủ tịch đầu tiên của quốc hội Việt Nam. Theo bạn bà là ai?

Một người phụ nữ tài năng và đầy quyền lực. Bà là vị nữ chủ tịch đầu tiên của quốc hội Việt Nam. Theo bạn bà là ai?

Theo tôi, người phụ nữ tài năng và đầy quyền lực đó chính là Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà sinh ngày 12 tháng 4 năm 1954 tại tỉnh Bến Tre. Bà là một nhà kinh tế, chính trị gia và là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân có trình độ học vấn cao, là Tiến sĩ Kinh tế. Bà từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, như: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Bà đã lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một người phụ nữ tài năng, đức độ, có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Bà là tấm gương sáng cho phụ nữ Việt Nam noi theo.

>>  Học tập và nghiên cứu lịch sử đưa đến cho con người cơ hội nào sau đây?

Dưới đây là một số thành tựu nổi bật của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội:

  • Quốc hội đã ban hành nhiều luật, pháp lệnh, nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển của đất nước.
  • Quốc hội đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Chính phủ, các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
  • Quốc hội đã tăng cường hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Bà là một người phụ nữ tài năng và đầy quyền lực, là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *