Mâm Cúng Tất Niên

    Lễ cúng tất niên là một trong những nghi lễ truyền thống được gìn giữ và lưu truyền đến tận hôm nay. Theo quan niệm xưa của người Việt nghi lễ này rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của mọi người đặc biệt là yếu tố tâm linh.