Mâm Cúng Khai Trương Cửa Hàng Mới Thành Lập

Lễ cúng khai trương cửa hàng là một trong những thủ tục không thể nào thiếu được. Điều này thể hiện mong ước, nguyện ước của chủ cửa hàng hàng với công việc kinh doanh buôn bán của mình. Mâm cúng khai trương cửa hàng mới thành lập gồm những gì? Thủ tục hành lễ cúng diễn ra như thế nào?