Mâm Cúng Chuyển Văn Phòng Làm Việc

Việc cúng chuyển phòng làm việc mới từ địa điểm này để dùng một địa điểm khác có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Người ta còn ví việc cúng đổi trả văn phòng còn tương đương với nghi lễ cúng nhà mới. Chính vì thế mà việc sắm sửa, chuẩn bị một mâm lễ vật để cúng chuyển phòng làm việc mới yêu cầu mọi người phải thật cẩn thận