Châu thổ sông là kết quả trực tiếp của quá trình: A. phong hoá B. bồi tụ C. vận chuyển D. bóc mòn.

Châu thổ sông là kết quả trực tiếp của quá trình

 • A. phong hoá.
 • B. bồi tụ.
 • C. vận chuyển.
 • D. bóc mòn.

Giải đáp

Đáp án đúng là B. Bồi tụ

Châu thổ sông là kết quả của quá trình bồi tụ trầm tích của sông ngòi ở vùng hạ lưu sông, khi dòng sông chảy vào vùng nước đứng, như một đại dương, hồ, hoặc hồ chứa. Khi dòng chảy đi vào vùng nước đứng, nó không còn bị giới hạn bởi bờ sông nữa và sẽ tỏa rộng. Điều này làm giảm vận tốc dòng chảy, cũng có nghĩa là làm giảm khả năng vận chuyển trầm tích. Chất phù sa cuốn theo dòng nước khi tốc độ nước không đủ mạnh sẽ phải lắng đọng xuống, bồi lên lòng sông và hai bên bờ.

Vậy đáp án đúng là (B).

Các đáp án còn lại là sai vì:

 • (A) phong hoá là quá trình phá huỷ đá thành các mảnh vụn nhỏ hơn.
 • (C) vận chuyển là quá trình di chuyển các vật liệu từ nơi này đến nơi khác.
 • (D) bóc mòn là quá trình làm mất đi vật liệu khỏi bề mặt.

Ví dụ về các châu thổ sông nổi tiếng trên thế giới:

 • Châu thổ sông Nile (Ai Cập)
 • Châu thổ sông Mississippi (Hoa Kỳ)
 • Châu thổ sông Amazon (Nam Mỹ)
 • Châu thổ sông Hồng (Việt Nam)
 • Châu thổ sông Mekong (Đông Nam Á)
>>  Khu vực có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *