Doraemon: Nobita và bản giao hưởng Địa Cầu

Diễn viên:Kanji Ishimaru Tomokazu Seki Yumi Kakazu Riana Hirano Wasabi 

Đạo diễn:Kazuaki Imai 

Thể loại:Khoa,Học,Viễn,Tưởng,Phiêu,Lưu,Phim,LẻNhật Bản2024

vip3

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2024